Makro AI2008 - průměr

Toto makro pro Autodesk Inventor 2008 ve výkrese doplní před vybrané kóty značku průměru a po opětovném spuštění ji odebere.

Public Sub PrumerPredKotu()
 If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
  MsgBox "Funkci lze použít jen ve výkrese."
  Exit Sub
 End If
 Dim oDrgDoc As DrawingDocument
 Set oDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument
 Dim AList As Sheet
 Set AList = oDrgDoc.ActiveSheet
 If oDrgDoc.SelectSet.Count < 1 Then
  MsgBox "Musí být vybána kóta"
  Exit Sub
 End If
 Dim i As Long
 Dim counter As Long
 Dim VybranaKota As DrawingDimension
 For Each VybranaKota In oDrgDoc.SelectSet
  If VybranaKota.Tolerance.ToleranceType = kReferenceTolerance Then
   VybranaKota.Tolerance.SetToDefault
   VybranaKota.Text.FormattedText = "(" & ChrW(216) & VybranaKota.Text.FormattedText & ")"
  Else
   If Left(VybranaKota.Text.Text, 1) = ChrW(216) Then
    VybranaKota.Text.FormattedText = Mid(VybranaKota.Text.FormattedText, 2, Len(VybranaKota.Text.FormattedText) - 1)
   ElseIf Left(VybranaKota.Text.Text, 1) = "(" And Mid(VybranaKota.Text.Text, 2, 1) = ChrW(216) Then
    VybranaKota.Text.FormattedText = "(" & Mid(VybranaKota.Text.FormattedText, 3, Len(VybranaKota.Text.FormattedText) - 3) & ")"
   ElseIf Left(VybranaKota.Text.Text, 1) = "(" Then
    VybranaKota.Text.FormattedText = "(" & ChrW(216) & Mid(VybranaKota.Text.FormattedText, 2, Len(VybranaKota.Text.FormattedText) - 2) & ")"
   Else
    VybranaKota.Text.FormattedText = ChrW(216) & VybranaKota.Text.FormattedText
   End If
  End If
 Next
End Sub

No comments: